Thủ tướng chốt lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm

Mức lãi suất cho mượn khuyến mãi với dư nợ của các khoản cho mượn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở năm 2019 là 5%/năm.

Thủ tướng chốt lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 255/QĐ-TTg chọn lựa mức lãi suất cho mượn khuyến mãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo chuẩn mực tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải cách và phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Theo đó, mức lãi suất cho mượn khuyến mãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho mượn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo chuẩn mực tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải cách và phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm .
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (4/3/2019) và thay cho thế Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn khuyến mãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng chuẩn mực tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.
Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp quý khách hàng có yêu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho mượn tối thiểu thì được thỏa thuận với bank về thời hạn cho mượn thấp hơn.
Trước đó, Thủ tướng ký ban hành khung lãi suất cho mượn khuyến mãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ năm 2015, có nghĩa là dao động 4,8%/năm.

Kiến nghị hạ lãi suất vay mua nhà xã hội xuống 3%/năm

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng chính phủ và Bộ Xây dựng hàng loạt kiến nghị nhằm đã đi vào hoạt động chính sách nhà ở xã hội tại đô thị. Điều đáng chú ý nhất tại văn bản này là việc HoREA đề xuất tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

HoREA còn kiến nghị Thủ tướng ra chuẩn mực về lãi suất cho mượn khuyến mãi NOXH như lãi suất với gói 30.000 tỷ đồng trước đây (5%/năm) để chắc chắn tính thống nhất của pháp luật.

“Về lâu dài, khi nền kinh tế cách tân và phát triển mạnh hơn, đề xuất Chính phủ tham khảo thực hiện mức lãi suất khuyến mãi vay mua NOXH chỉ còn 3-3,5%/năm để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người có lương thấp đô thị”, văn bản của HoREA nêu rõ.